Proiect Exoslim

PHYSIOMED Aparatura Medicala este partener in proiectul Exoslim

Durata: 2012 – 2015

Pareza membrelor superioare este cauzata în general de leziuni ale sistemului nervos central. Hemipareza este una dintre cei mai importanți predictori pe termen lung ai handicapului.
Funcția motorie a bratului afectat poate explica pana la 50% din variație în autonomia funcțională la pacienții cu accident vascular cerebral. Sistemele de reabilitare ale membrelor superioare au fost proiectate pentru refacerea funcțiilor membrelor superioare la persoanele cu handicap care rezulta din leziuni ale coloanei vertebrale (SCI), accident vascular cerebral si distrofie musculara.
Aceste sisteme sunt bazate fie pe stimularea electrica funcțională (FES), sau roboti de reabilitare si interfețe haptice. Scopul proiectului EXOSLIM este de a proiecta si construi un sistem hibrid FES-exoschelet pentru reabilitarea membrului superior al persoanelor cu handicap. Tinta acestui sistem propus vor fi bolnavii neurologici cu leziuni la nivelul sistemului nervos central.

Noutatea pentru acest sistem propus de reabilitare consta în controlul partajat intre activarea musculara FES si exoscheletul ușor, creând astfel premisele unei mai bune recuperări ale funcțiilor membrului superior.

Obiective:

Dezvoltarea unui model software si hardware a unui sistem hibrid EXOSLIM™ exoschelet-sistem de stimulare electrica functionala(FES) pentru recuperarea bratului la bolnavii neurologici cu leziuni la nivelul sistemului nervos central.

Modelul software include:

  • modelarea controlului sistemul bazat pe FES pentru brat;
  • modelarea cinematica a bratului cu exoschelet;
  • modelarea si testarea software a strategiilor de control;
  • platforma software pentru colectarea datelor clinice si analiza acestora

Realizarea sistemului EXOSLIM™ care va include elementele de suport mecanic, acționare și senzori.

  • Testarea pe standuri în laboratoare.
  • Elaborarea metodelor pentru evaluarea proiecției corticale a membrelor afectate si a parametrilor de evaluare a recuperării neuro-motorii.
  • Testarea clinica a sistemului EXOSLIM™.
  • Diseminarea rezultatelor cercetării.